Hier, nu en niet anders

Het uitgangspunt binnen de gestalttherapie is om de werkelijkheid te ervaren zonder er een oordeel over te vellen. Het hier-en-nu en er-is-wat-er-is. Lang heb ik dat een ‘dooddoener’ gevonden. “Wat nou, er is wat er is? Lekker makkelijk om situaties zo te benoemen en jezelf de verantwoordelijkheid te ontnemen!” Tot…

Lees verder