Algemene voorwaarden

Telefonische bereikbaarheid

Dialogisch is bereikbaar via telefoonnummer 06-42590589. Spreek bij afwezigheid een voicemail bericht in of stuur een SMS of Whats app bericht en er wordt contact met je opgenomen.

Annuleren van een afspraak

Annuleren kan telefonisch of via een bevestigd SMS of Whats app bericht. Als je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleert worden er geen kosten voor de gesprekssessie in rekening gebracht. Afzeggingen binnen 12- 24 uur zal ik voor 50% in rekening brengen. Afzeggingen binnen 12 uur zal ik volledig in rekening brengen. De afspraak kan ten alle tijden verplaatst worden.

Betaling

Betaling dient bij voorkeur contant na een sessie te worden afgerond en anders binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op bankrekeningnummer NL 13 TRIO 0 212 163 442 Tnv: P. Bakker te Venhuizen.

Verantwoordelijkheden

Coaching of therapie ontvangen gebeurt geheel vrijwillig. Na het eerste gesprek krijg je een intakeformulier mee, het is aan jou om deze volledig en naar waarheid in te vullen. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor jouw handelen en de gevolgen hiervan voor, tijdens en na de therapie.

Indien ik denk dat je beter elders ondersteund kan worden dan zal dit ten alle tijde met jou besproken worden voor (eventueel) een goede doorverwijzing.

Registratie

Ik ben lid van de beroepsverenigingen Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).
Ik hou mij aan de beroepscode van de NVAGT. In geval van klachten kun je mij op grond hiervan aanspreken.

Geheimhouding

Persoonlijke gegevens worden nooit zonder schriftelijke toestemming van jou aan derden verstrekt. Tenzij je bezwaar aantekent ga je ermee akkoord dat ik geheel anoniem en niet tot de persoon herleide casussen zal bespreken tijdens supervisie met een externe supervisor en mede-supervisanten.

Reageren is niet mogelijk